НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2011

Код 

Назва 

№ по КВЕД 2005

A 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

  

01 

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 

  

01.1 

Вирощування однорічних і дворічних культур 

  

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

01.11* 

01.12* 

01.12 

Вирощування рису 

01.11* 

01.13 

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 

01.11* 

01.12* 

01.14 

Вирощування цукрової тростини 

01.11* 

01.15 

Вирощування тютюну 

01.11* 

01.16 

Вирощування прядивних культур 

01.11* 

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

01.11* 

01.12* 

01.2 

Вирощування багаторічних культур 

  

01.21 

Вирощування винограду 

01.13* 

01.22 

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 

01.13* 

01.23 

Вирощування цитрусових 

01.13* 

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

01.13* 

01.25 

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 

01.12* 

01.13* 

01.26 

Вирощування олійних плодів 

01.11* 

01.13* 

01.27 

Вирощування культур для виробництва напоїв 

01.13* 

01.28 

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 

01.11* 

01.12* 

01.13* 

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

01.11* 

02.01* 

01.3 

Відтворення рослин 

  

01.30 

Відтворення рослин 

01.12* 

01.4 

Тваринництво 

  

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

01.21* 

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

01.21* 

01.43 

Розведення коней та інших тварин родини конячих 

01.22* 

01.44 

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 

01.25* 

01.45 

Розведення овець і кіз 

01.22* 

01.46 

Розведення свиней 

01.23* 

01.47 

Розведення свійської птиці 

01.24* 

01.49 

Розведення інших тварин 

01.22* 

01.25* 

01.5 

Змішане сільське господарство 

  

01.50 

Змішане сільське господарство 

01.30 

01.6 

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 

  

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

01.41* 

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

01.42 

92.72* 

01.63 

Післяурожайна діяльність 

01.11* 

01.13* 

01.41* 

01.64 

Оброблення насіння для відтворення 

01.11* 

01.12* 

01.13* 

01.41* 

01.7 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

  

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

01.50* 

02 

Лісове господарство та лісозаготівлі 

  

02.1 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

  

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

01.12* 

  

  

02.01* 

02.2 

Лісозаготівлі 

  

02.20 

Лісозаготівлі 

02.01* 

02.3 

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

  

02.30 

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

01.12* 

01.13* 

02.01* 

02.4 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

  

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

02.02 

74.14* 

03 

Рибне господарство 

  

03.1 

Рибальство 

  

03.11 

Морське рибальство 

05.01* 

03.12 

Прісноводне рибальство 

05.01* 

03.2 

Рибництво (аквакультура) 

  

03.21 

Морське рибництво (аквакультура) 

05.02* 

03.22 

Прісноводне рибництво (аквакультура) 

01.25* 

05.02* 

B 

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 

  

05 

Добування кам'яного та бурого вугілля 

  

05.1 

Добування кам'яного вугілля 

  

05.10 

Добування кам'яного вугілля 

10.10* 

05.2 

Добування бурого вугілля 

  

05.20 

Добування бурого вугілля 

10.20* 

06 

Добування сирої нафти та природного газу 

  

06.1 

Добування сирої нафти 

  

06.10 

Добування сирої нафти 

11.10* 

06.2 

Добування природного газу 

  

06.20 

Добування природного газу 

11.10* 

07 

Добування металевих руд 

  

07.1 

Добування залізних руд 

  

07.10 

Добування залізних руд 

13.10* 

07.2 

Добування руд кольорових металів 

  

07.21 

Добування уранових і торієвих руд 

12.00* 

07.29 

Добування руд інших кольорових металів 

13.20* 

08 

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 

  

08.1 

Добування каменю, піску та глини 

  

08.11 

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 

14.11* 

14.12* 

14.13* 

08.12 

Добування піску, гравію, глин і каоліну 

14.21* 

14.22* 

08.9 

Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. 

  

08.91 

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 

14.30* 

08.92 

Добування торфу 

10.30* 

08.93 

Добування солі 

14.40* 

08.99 

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. 

14.50* 

09 

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 

  

09.1 

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 

  

09.10 

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 

11.10* 

11.20 

09.9 

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 

  

09.90 

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 

10.10* 

10.20* 

10.30* 

12.00* 

13.10* 

13.20* 

14.11* 

14.12* 

14.13* 

14.21* 

14.22* 

14.30* 

14.40* 

14.50* 

C 

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

10 

Виробництво харчових продуктів 

  

10.1 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

  

10.11 

Виробництво м'яса 

15.11 

15.12* 

10.12 

Виробництво м'яса свійської птиці 

15.12* 

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

15.13* 

10.2 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

  

10.20 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

15.20* 

10.3 

Перероблення та консервування фруктів і овочів 

  

10.31 

Перероблення та консервування картоплі 

15.31 

10.32 

Виробництво фруктових і овочевих соків 

15.32 

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

01.41* 

15.33* 

51.31* 

10.4 

Виробництво олії та тваринних жирів 

  

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

01.13* 

15.41 

15.42 

10.42 

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 

15.43 

10.5 

Виробництво молочних продуктів 

  

10.51 

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

15.51 

10.52 

Виробництво морозива 

15.52 

10.6 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

  

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15.61 

10.62 

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 

15.62* 

10.7 

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

  

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

15.81* 

10.72 

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

15.82 

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

15.85* 

10.8 

Виробництво інших харчових продуктів 

  

10.81 

Виробництво цукру 

15.83 

10.82 

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

15.84 

10.83 

Виробництво чаю та кави 

15.86 

10.84 

Виробництво прянощів і приправ 

14.40* 

15.87 

10.85 

Виробництво готової їжі та страв 

15.13* 

15.20* 

15.33* 

15.81* 

15.85* 

10.86 

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 

15.88 

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 

15.13* 

15.62* 

15.81* 

15.89 

10.9 

Виробництво готових кормів для тварин 

  

10.91 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 

15.71 

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

15.72 

11 

Виробництво напоїв 

  

11.0 

Виробництво напоїв 

  

11.01 

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв 

15.91 

15.92* 

51.34* 

11.02 

Виробництво виноградних вин 

01.13* 

15.93 

51.34* 

11.03 

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин 

15.94 

11.04 

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів 

15.95 

11.05 

Виробництво пива 

15.96 

11.06 

Виробництво солоду 

15.97 

11.07 

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 

15.98 

12 

Виробництво тютюнових виробів 

  

12.0 

Виробництво тютюнових виробів 

  

12.00 

Виробництво тютюнових виробів 

16.00 

13 

Текстильне виробництво 

  

13.1 

Підготування та прядіння текстильних волокон 

  

13.10 

Підготування та прядіння текстильних волокон 

17.11 

17.12 

17.13 

17.14 

17.15 

17.16 

17.17 

13.2 

Ткацьке виробництво 

  

13.20 

Ткацьке виробництво 

17.21 

17.22 

17.23 

17.24 

17.25 

18.30* 

13.3 

Оздоблення текстильних виробів 

  

13.30 

Оздоблення текстильних виробів 

17.30 

52.74* 

13.9 

Виробництво інших текстильних виробів 

  

13.91 

Виробництво трикотажного полотна 

17.60 

18.30* 

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

17.40* 

13.93 

Виробництво килимів і килимових виробів 

17.51 

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

17.52* 

13.95 

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 

17.53 

13.96 

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 

17.54* 

13.99 

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 

17.54* 

36.63* 

14 

Виробництво одягу 

  

14.1 

Виробництво одягу, крім хутряного 

  

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

18.10* 

14.12 

Виробництво робочого одягу 

18.21 

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

18.22 

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

18.23 

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

17.71* 

18.24* 

14.2 

Виготовлення виробів із хутра 

  

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

18.30* 

14.3 

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу 

  

14.31 

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 

17.71* 

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

17.72 

15 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

  

15.1 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 

  

15.11 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

18.30* 

19.10 

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

19.20* 

36.63* 

15.2 

Виробництво взуття 

  

15.20 

Виробництво взуття 

19.30* 

16 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

  

16.1 

Лісопильне та стругальне виробництво 

  

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

02.01* 

20.10 

16.2 

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

  

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

20.20 

16.22 

Виробництво щитового паркету 

20.30* 

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20.30* 

16.24 

Виробництво дерев'яної тари 

20.40* 

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

19.30* 

20.51* 

20.52* 

36.63* 

17 

Виробництво паперу та паперових виробів 

  

17.1 

Виробництво паперової маси, паперу та картону 

  

17.11 

Виробництво паперової маси 

21.11 

17.12 

Виробництво паперу та картону 

21.12 

17.2 

Виготовлення виробів з паперу та картону 

  

17.21 

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 

21.21 

17.22 

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 

17.54* 

21.22* 

17.23 

Виробництво паперових канцелярських виробів 

21.23 

22.22* 

17.24 

Виробництво шпалер 

21.24 

17.29 

Виробництво інших виробів з паперу та картону 

21.25* 

36.63* 

18 

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 

  

18.1 

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

  

18.11 

Друкування газет 

22.21 

18.12 

Друкування іншої продукції 

21.22* 

21.25* 

22.22* 

18.13 

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 

22.24 

22.25 

18.14 

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

22.23 

18.2 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

  

18.20 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

22.31 

22.32 

22.33 

19 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

  

19.1 

Виробництво коксу та коксопродуктів 

  

19.10 

Виробництво коксу та коксопродуктів 

23.10 

24.14* 

19.2 

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

  

19.20 

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

10.10* 

10.20* 

10.30* 

23.20 

20 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

  

20.1 

Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 

  

20.11 

Виробництво промислових газів 

24.11 

20.12 

Виробництво барвників і пігментів 

24.12 

20.13 

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 

23.30* 

24.13 

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

15.92* 

24.14* 

20.15 

Виробництво добрив і азотних сполук 

24.15* 

20.16 

Виробництво пластмас у первинних формах 

24.16 

20.17 

Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 

24.17 

20.2 

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

  

20.20 

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

24.20 

20.3 

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

  

20.30 

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

24.30 

20.4 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 

  

20.41 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 

24.51* 

20.42 

Виробництво парфумних і косметичних засобів 

24.51* 

24.52 

20.5 

Виробництво іншої хімічної продукції 

  

20.51 

Виробництво вибухових речовин 

24.61 

36.63* 

20.52 

Виробництво клеїв 

24.62* 

20.53 

Виробництво ефірних олій 

24.63 

20.59 

Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 

24.62* 

24.64 

24.66* 

20.6 

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

  

20.60 

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

24.70 

21 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

  

21.1 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 

  

21.10 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 

24.41 

21.2 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

  

21.20 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

23.30* 

24.42* 

22 

Виробництво гумових і пластмасових виробів 

  

22.1 

Виробництво гумових виробів 

  

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

25.11 

25.12 

22.19 

Виробництво інших гумових виробів 

19.30* 

25.13* 

36.62* 

36.63* 

22.2 

Виробництво пластмасових виробів 

  

22.21 

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 

25.21* 

22.22 

Виробництво тари з пластмас 

25.22 

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

25.23* 

36.63* 

22.29 

Виробництво інших виробів із пластмас 

19.30* 

25.24* 

36.63* 

23 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

  

23.1 

Виробництво скла та виробів зі скла 

  

23.11 

Виробництво листового скла 

26.11 

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

26.12 

23.13 

Виробництво порожнистого скла 

26.13 

23.14 

Виробництво скловолокна 

26.14 

23.19 

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 

26.15* 

23.2 

Виробництво вогнетривких виробів 

  

23.20 

Виробництво вогнетривких виробів 

26.26 

23.3 

Виробництво будівельних матеріалів із глини 

  

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

26.30 

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

26.40* 

23.4 

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 

  

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

26.21 

23.42 

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 

26.22 

23.43 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 

26.23 

23.44 

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 

26.24 

31.62* 

23.49 

Виробництво інших керамічних виробів 

26.25 

23.5 

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

  

23.51 

Виробництво цементу 

26.51 

23.52 

Виробництво вапна та гіпсових сумішей 

26.52 

26.53 

23.6 

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 

  

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

26.61 

23.62 

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 

26.62 

23.63 

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 

26.63 

23.64 

Виробництво сухих будівельних сумішей 

26.64 

23.65 

Виготовлення виробів із волокнистого цементу 

26.65 

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

26.66 

23.7 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

  

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

26.70 

23.9 

Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань 

  

23.91 

Виробництво абразивних виробів 

26.81* 

23.99 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 

26.82 

24 

Металургійне виробництво 

  

24.1 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

  

24.10 

Виробництво чавуну сталі та феросплавів 

27.10 

24.2 

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

  

24.20 

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

27.22 

24.3 

Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі 

  

24.31 

Холодне волочіння прутків і профілів 

27.31 

24.32 

Холодний прокат вузької штаби 

27.32 

24.33 

Холодне штампування та гнуття 

27.33 

28.11* 

24.34 

Холодне волочіння дроту 

27.34 

24.4 

Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів 

  

24.41 

Виробництво дорогоцінних металів 

27.41 

24.42 

Виробництво алюмінію 

27.42 

24.43 

Виробництво свинцю, цинку й олова 

27.43 

24.44 

Виробництво міді 

27.44 

24.45 

Виробництво інших кольорових металів 

27.45 

24.46 

Виробництво ядерних матеріалів 

23.30* 

24.5 

Лиття металів 

  

24.51 

Лиття чавуну 

27.21 

27.51 

24.52 

Лиття сталі 

27.52 

24.53 

Лиття легких кольорових металів 

27.53 

24.54 

Лиття інших кольорових металів 

27.54 

25 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

  

25.1 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 

  

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

28.11* 

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

28.12* 

25.2 

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 

  

25.21 

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 

28.22* 

25.29 

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 

28.21* 

25.3 

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

  

25.30 

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

28.30* 

25.4 

Виробництво зброї та боєприпасів 

  

25.40 

Виробництво зброї та боєприпасів 

29.60* 

25.5 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

  

25.50 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

28.40 

25.6 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 

  

25.61 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

28.51 

25.62 

Механічне оброблення металевих виробів 

28.52* 

25.7 

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення 

  

25.71 

Виробництво столових приборів 

28.61* 

28.75* 

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

28.63* 

25.73 

Виробництво інструментів 

28.62* 

29.56* 

25.9 

Виробництво інших готових металевих виробів 

  

25.91 

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 

28.71* 

25.92 

Виробництво легких металевих паковань 

28.72 

25.93 

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 

28.73 

28.74* 

25.94 

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 

28.74* 

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

28.75* 

31.62* 

36.63* 

26 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

  

26.1 

Виробництво електронних компонентів і плат 

  

26.11 

Виробництво електронних компонентів 

24.66* 

31.10* 

31.20* 

31.30* 

32.10* 

32.30* 

26.12 

Виробництво змонтованих електронних плат 

32.10* 

26.2 

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 

  

26.20 

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 

30.02* 

32.30* 

26.3 

Виробництво обладнання зв'язку 

  

26.30 

Виробництво обладнання зв'язку 

31.62* 

32.20* 

32.30* 

26.4 

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

  

26.40 

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

32.30* 

36.50* 

26.5 

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 

  

26.51 

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 

31.62* 

33.20* 

26.52 

Виробництво годинників 

33.50* 

26.6 

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

  

26.60 

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

33.10* 

26.7 

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 

  

26.70 

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 

32.30* 

33.20* 

33.40* 

26.8 

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

  

26.80 

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

24.65 

27 

Виробництво електричного устатковання 

  

27.1 

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 

  

27.11 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

31.10* 

31.62* 

27.12 

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 

31.20* 

27.2 

Виробництво батарей і акумуляторів 

  

27.20 

Виробництво батарей і акумуляторів 

31.40 

27.3 

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 

  

27.31 

Виробництво волоконно-оптичних кабелів 

31.30* 

33.40* 

27.32 

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 

31.30* 

27.33 

Виробництво електромонтажних пристроїв 

25.23* 

25.24* 

31.20* 

27.4 

Виробництво електричного освітлювального устатковання 

  

27.40 

Виробництво електричного освітлювального устатковання 

31.50 

31.61* 

31.62* 

27.5 

Виробництво побутових приладів 

  

27.51 

Виробництво електричних побутових приладів 

29.71* 

27.52 

Виробництво неелектричних побутових приладів 

29.72* 

27.9 

Виробництво іншого електричного устатковання 

  

27.90 

Виробництво іншого електричного устатковання 

29.43* 

31.20* 

31.30* 

31.62* 

32.10* 

28 

Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 

  

28.1 

Виробництво машин і устатковання загального призначення 

  

28.11 

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 

29.11* 

29.12* 

34.30* 

28.12 

Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 

29.12* 

29.13* 

28.13 

Виробництво інших помп і компресорів 

29.12* 

28.14 

Виробництво інших кранів і клапанів 

29.13* 

28.15 

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 

29.14* 

28.2 

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 

  

28.21 

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників 

29.21* 

29.71* 

29.72* 

28.22 

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

29.22* 

35.50* 

28.23 

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 

30.01 

32.30* 

36.12* 

28.24 

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 

29.41* 

28.25 

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 

29.23* 

29.71* 

28.29 

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 

29.24* 

29.43* 

33.20* 

28.3 

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 

  

28.30 

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 

29.31* 

29.32* 

29.53* 

28.4 

Виробництво металообробних машин і верстатів 

  

28.41 

Виробництво металообробних машин 

28.62* 

29.42* 

28.49 

Виробництво інших верстатів 

28.62* 

29.43* 

31.62* 

28.9 

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 

  

28.91 

Виробництво машин і устатковання для металургії 

29.51* 

28.92 

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 

28.62* 

29.52* 

34.10* 

28.93 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 

29.53* 

28.94 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 

29.54* 

29.56* 

28.95 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 

29.55* 

28.96 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 

29.56* 

28.99 

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 

29.56* 

31.62* 

33.20* 

33.40* 

35.30* 

36.50* 

36.63* 

29 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

  

29.1 

Виробництво автотранспортних засобів 

  

29.10 

Виробництво автотранспортних засобів 

34.10* 

29.2 

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

  

29.20 

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

34.20* 

29.3 

Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 

  

29.31 

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів 

31.61* 

29.32 

Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 

34.30* 

36.11* 

30 

Виробництво інших транспортних засобів 

  

30.1 

Будування суден і човнів 

  

30.11 

Будування суден і плавучих конструкцій 

35.11* 

36.11* 

30.12 

Будування прогулянкових і спортивних човнів 

35.12* 

30.2 

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 

  

30.20 

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 

31.62* 

35.20* 

36.11* 

30.3 

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 

  

30.30 

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 

29.60* 

35.30* 

36.11* 

30.4 

Виробництво військових транспортних засобів 

  

30.40 

Виробництво військових транспортних засобів 

29.60* 

30.9 

Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 

  

30.91 

Виробництво мотоциклів 

34.10* 

35.41 

30.92 

Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 

35.42 

35.43* 

36.63* 

30.99 

Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань 

35.50* 

31 

Виробництво меблів 

  

31.0 

Виробництво меблів 

  

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

35.50* 

36.11* 

36.12* 

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

36.11* 

36.13* 

31.03 

Виробництво матраців 

36.15 

31.09 

Виробництво інших меблів 

36.11* 

36.14* 

32 

Виробництво іншої продукції 

  

32.1 

Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 

  

32.11 

Карбування монет 

36.21 

32.12 

Виробництво ювелірних і подібних виробів 

33.50* 

36.22 

32.13 

Виробництво біжутерії та подібних виробів 

33.50* 

36.61 

32.2 

Виробництво музичних інструментів 

  

32.20 

Виробництво музичних інструментів 

36.30* 

32.3 

Виробництво спортивних товарів 

  

32.30 

Виробництво спортивних товарів 

36.40* 

32.4 

Виробництво ігор та іграшок 

  

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

36.50* 

32.5 

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 

  

32.50 

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 

17.40* 

24.42* 

25.13* 

29.24* 

33.10* 

33.20* 

33.40* 

32.9 

Виробництво продукції, н. в. і. у. 

  

32.91 

Виробництво мітел і щіток 

36.62* 

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

18.10* 

18.24* 

19.20* 

20.51* 

20.52* 

22.11* 

25.13* 

25.24* 

28.75* 

33.10* 

36.40* 

36.63* 

33 

Ремонт і монтаж машин і устатковання 

  

33.1 

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання 

  

33.11 

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

28.11* 

28.21* 

28.22* 

28.30* 

28.61* 

28.62* 

28.63* 

28.71* 

28.75* 

29.60* 

34.20* 

35.50* 

33.12 

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 

28.52* 

29.11* 

29.12* 

29.13* 

29.14* 

29.21* 

29.22* 

29.23* 

29.24* 

29.31* 

29.32* 

29.41* 

29.42* 

29.43* 

29.51* 

29.52* 

29.53* 

29.54* 

29.55* 

29.56* 

72.50* 

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 

29.24* 

31.10* 

31.62* 

32.10* 

32.30* 

33.10* 

33.20* 

33.40* 

33.50* 

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 

27.91* 

31.10* 

31.20* 

31.62* 

33.10* 

33.20* 

33.15 

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 

35.11* 

35.12* 

33.16 

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 

35.30* 

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

35.20* 

35.43* 

35.50* 

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 

17.40* 

17.52* 

20.40* 

20.51* 

25.13* 

25.21* 

25.24* 

26.15* 

26.40* 

26.81* 

36.30* 

36.50* 

33.2 

Установлення та монтаж машин і устатковання 

  

33.20 

Установлення та монтаж машин і устатковання 

25.21* 

26.15* 

26.40* 

26.81* 

28* 

29* 

30* 

31* 

32* 

33* 

33.30 

34* 

35* 

36* 

D 

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 

  

35 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

  

35.1 

Виробництво, передача та розподілення електроенергії 

  

35.11 

Виробництво електроенергії 

40.11* 

35.12 

Передача електроенергії 

40.12 

35.13 

Розподілення електроенергії 

40.13* 

35.14 

Торгівля електроенергією 

40.13* 

35.2 

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

  

35.21 

Виробництво газу 

40.21 

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

40.22* 

35.23 

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 

40.22* 

35.3 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

353 

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

40.30 

E 

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

  

36 

Забір, очищення та постачання води 

  

36.0 

Забір, очищення та постачання води 

  

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

41.00 

37 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

  

37.0 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

 

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

90.01 

38 

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 

 

38.1 

Збирання відходів 

  

38.11 

Збирання безпечних відходів 

90.02* 

90.03* 

38.12 

Збирання небезпечних відходів 

23.30* 

40.11* 

90.02* 

38.2 

Оброблення та видалення відходів 

  

38.21 

Оброблення та видалення безпечних відходів 

14.50* 

24.15* 

90.02* 

38.22 

Оброблення та видалення небезпечних відходів 

23.30* 

90.02* 

38.3 

Відновлення матеріалів 

  

38.31 

Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 

37.10* 

38.32 

Відновлення відсортованих відходів 

37.10* 

37.20* 

39 

Інша діяльність щодо поводження з відходами 

 

39.0 

Інша діяльність щодо поводження з відходами 

  

39.00 

Інша діяльність щодо поводження з відходами 

90.03* 

F 

БУДІВНИЦТВО 

  

41 

Будівництво будівель 

  

41.1 

Організація будівництва будівель 

  

41.10 

Організація будівництва будівель 

70.11* 

41.2 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

  

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20.30* 

25.23* 

28.11* 

45.21* 

45.23* 

42 

Будівництво споруд 

70.11* 

42.1 

Будівництво доріг і залізниць 

  

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

45.23* 

42.12 

Будівництво залізниць і метрополітену 

45.21* 

45.23* 

42.13 

Будівництво мостів і тунелів 

45.21* 

42.2 

Будівництво комунікацій 

  

42.21 

Будівництво трубопроводів 

45.21* 

45.24* 

45.25* 

42.22 

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 

45.21* 

42.9 

Будівництво інших споруд 

  

42.91 

Будівництво водних споруд 

45.24* 

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

45.21* 

45.23* 

43 

Спеціалізовані будівельні роботи 

  

43.1 

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 

  

43.11 

Знесення 

45.11* 

43.12 

Підготовчі роботи на будівельному майданчику 

45.11* 

43.13 

Розвідувальне буріння 

45.12 

43.2 

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 

  

43.21 

Електромонтажні роботи 

45.31* 

45.34* 

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

45.31* 

45.33 

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

29.22* 

45.31* 

45.32 

45.34* 

43.3 

Роботи із завершення будівництва 

  

43.31 

Штукатурні роботи 

45.41 

43.32 

Установлення столярних виробів 

20.30* 

25.23* 

28.12* 

45.42 

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

45.43 

43.34 

Малярні роботи та скління 

45.44 

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

45.45* 

43.9 

Інші спеціалізовані будівельні роботи 

  

43.91 

Покрівельні роботи 

20.30* 

45.22* 

43.99 

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 

45.21* 

45.22* 

45.24* 

45.25* 

45.45* 

45.50 

G 

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 

  

45 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 

  

45.1 

Торгівля автотранспортними засобами 

  

45.11 

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 

50.10* 

45.19 

Торгівля іншими автотранспортними засобами 

50.10* 

45.2 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

  

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

50.20* 

45.3 

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

  

45.31 

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

50.30* 

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

50.30* 

45.4 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

  

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

50.40 

46 

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 

  

46.1 

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 

  

46.11 

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 

51.11 

46.12 

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 

51.12 

46.13 

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 

51.13 

46.14 

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 

51.14 

46.15 

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 

51.15 

46.16 

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 

51.16 

46.17 

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

51.17 

46.18 

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 

51.18 

46.19 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

51.19 

46.2 

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами 

  

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

51.21 

51.25 

46.22 

Оптова торгівля квітами та рослинами 

51.22 

46.23 

Оптова торгівля живими тваринами 

51.23 

46.24 

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 

51.24 

46.3 

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

  

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

51.31* 

51.38* 

46.32 

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 

51.32 

46.33 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 

51.33 

46.34 

Оптова торгівля напоями 

51.34* 

46.35 

Оптова торгівля тютюновими виробами 

51.35 

46.36 

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 

51.36 

46.37 

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 

51.37 

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 

51.38* 

46.39 

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

51.39 

46.4 

Оптова торгівля товарами господарського призначення 

  

46.41 

Оптова торгівля текстильними товарами 

51.41 

46.42 

Оптова торгівля одягом і взуттям 

51.42 

46.43 

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 

51.43* 

51.47* 

46.44 

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 

51.44* 

46.45 

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 

51.45 

46.46 

Оптова торгівля фармацевтичними товарами 

51.46 

46.47 

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 

51.43* 

51.47* 

46.48 

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами 

51.47* 

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

51.44* 

51.47* 

46.5 

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням 

  

46.51 

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 

51.84 

46.52 

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього 

51.43* 

51.86 

46.6 

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 

  

46.61 

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням 

51.88 

46.62 

Оптова торгівля верстатами 

51.81 

46.63 

Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва 

51.82 

46.64 

Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 

51.83 

46.65 

Оптова торгівля офісними меблями 

51.85* 

46.66 

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням 

51.85* 

46.69 

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 

51.87 

46.7 

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 

  

46.71 

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 

51.51 

46.72 

Оптова торгівля металами та металевими рудами 

51.52 

46.73 

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 

51.44* 

51.47* 

51.53 

46.74 

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього 

51.54 

46.75 

Оптова торгівля хімічними продуктами 

51.55* 

46.76 

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 

51.55* 

51.56 

46.77 

Оптова торгівля відходами та брухтом 

51.57 

46.9 

Неспеціалізована оптова торгівля 

  

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

51.90 

47 

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 

  

47.1 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

  

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

52.11 

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

52.12 

47.2 

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 

  

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

52.21 

52.27 

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

52.22 

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

52.23 

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

52.24 

47.25 

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 

52.25 

47.26 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 

52.26 

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

52.27* 

47.3 

Роздрібна торгівля пальним 

  

47.30 

Роздрібна торгівля пальним 

50.50 

47.4 

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 

  

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

52.48* 

47.42 

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 

52.48* 

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

52.45* 

47.5 

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах 

  

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

52.41 

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

52.46 

47.53 

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

52.44* 

52.48* 

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

52.45* 

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

52.44* 

52.45* 

52.48* 

47.6 

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах 

  

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

52.47* 

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

52.47* 

47.63 

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 

52.45* 

47.64 

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

52.48* 

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

52.48* 

47.7 

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах 

  

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

52.42 

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

52.43 

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

52.31 

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 

52.32 

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

52.33 

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

52.48* 

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 

52.48* 

47.78 

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

52.48* 

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

52.50 

52.63* 

47.8 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

  

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

52.62* 

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

52.62* 

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

52.62* 

47.9 

Роздрібна торгівля поза магазинами 

  

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 

52.61 

52.63* 

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

52.63* 

H 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

49 

Наземний і трубопровідний транспорт 

  

49.1 

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 

  

49.10 

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 

60.10* 

49.2 

Вантажний залізничний транспорт 

  

49.20 

Вантажний залізничний транспорт 

60.10* 

49.3 

Інший пасажирський наземний транспорт 

  

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

60.21* 

49.32 

Надання послуг таксі 

60.22 

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

60.21* 

60.23 

49.4 

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 

  

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

60.24* 

49.42 

Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

60.24* 

49.5 

Трубопровідний транспорт 

  

49.50 

Трубопровідний транспорт 

60.30 

50 

Водний транспорт 

  

50.1 

Пасажирський морський транспорт 

  

50.10 

Пасажирський морський транспорт 

61.10* 

50.2 

Вантажний морський транспорт 

  

50.20 

Вантажний морський транспорт 

61.10* 

50.3 

Пасажирський річковий транспорт 

  

50.30 

Пасажирський річковий транспорт 

61.20* 

50.4 

Вантажний річковий транспорт 

  

50.40 

Вантажний річковий транспорт 

61.20* 

51 

Авіаційний транспорт 

  

51.1 

Пасажирський авіаційний транспорт 

  

51.10 

Пасажирський авіаційний транспорт 

62.10* 

62.20* 

51.2 

Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт 

  

51.21 

Вантажний авіаційний транспорт 

62.10* 

62.20* 

51.22 

Космічний транспорт 

62.30* 

52 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 

  

52.1 

Складське господарство 

  

52.10 

Складське господарство 

63.12 

52.2 

Допоміжна діяльність у сфері транспорту 

  

52.21 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

11.10* 

50.20* 

60.10* 

63.21 

52.22 

Допоміжне обслуговування водного транспорту 

11.10* 

61.10* 

61.20* 

63.22* 

52.23 

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 

62.30* 

63.23* 

52.24 

Транспортне оброблення вантажів 

63.11 

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

63.40* 

53 

Поштова та кур'єрська діяльність 

  

53.1 

Діяльність національної пошти 

  

53.10 

Діяльність національної пошти 

64.11* 

53.2 

Інша поштова та кур'єрська діяльність 

  

53.20 

Інша поштова та кур'єрська діяльність 

64.12 

I 

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

  

55 

Тимчасове розміщування 

  

55.1 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

  

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

55.10 

55.2 

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 

  

55.20 

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 

55.21* 

55.23* 

55.3 

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 

  

55.30 

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 

55.21* 

55.22 

55.9 

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

  

55.90 

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

55.23* 

56 

Діяльність із забезпечення стравами та напоями 

  

56.1 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

  

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

55.30 

56.2 

Постачання готових страв 

  

56.21 

Постачання готових страв для подій 

55.52* 

56.29 

Постачання інших готових страв 

55.51 

55.52* 

56.3 

Обслуговування напоями 

  

56.30 

Обслуговування напоями 

55.40 

J 

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

  

58 

Видавнича діяльність 

  

58.1 

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 

  

58.11 

Видання книг 

22.11* 

72.40* 

58.12 

Видання довідників і каталогів 

22.11* 

72.40* 

58.13 

Видання газет 

22.12 

72.40* 

58.14 

Видання журналів і періодичних видань 

22.13 

72.40* 

58.19 

Інші види видавничої діяльності 

22.15 

22.22* 

72.40* 

58.2 

Видання програмного забезпечення 

  

58.21 

Видання комп'ютерних ігор 

72.21* 

72.40* 

58.29 

Видання іншого програмного забезпечення 

72.21* 

72.40* 

59 

Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 

  

59.1 

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

  

59.11 

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

92.11* 

92.20* 

59.12 

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

92.11* 

59.13 

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

92.12 

59.14 

Демонстрація кінофільмів 

92.13 

59.2 

Видання звукозаписів 

  

59.20 

Видання звукозаписів 

22.14 

72.40* 

74.87* 

92.11* 

92.20* 

60 

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 

  

60.1 

Діяльність у сфері радіомовлення 

  

60.10 

Діяльність у сфері радіомовлення 

64.20* 

72.40* 

92.20* 

60.2 

Діяльність у сфері телевізійного мовлення 

  

60.20 

Діяльність у сфері телевізійного мовлення 

64.20* 

72.40* 

92.20* 

61 

Телекомунікації (електрозв'язок) 

  

61.1 

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 

  

61.10 

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 

64.20* 

61.2 

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 

  

61.20 

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 

64.20* 

61.3 

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку 

  

61.30 

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку 

64.20* 

61.9 

Інша діяльність у сфері електрозв'язку 

  

61.90 

інша діяльність у сфері електрозв'язку 

64.20* 

62 

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 

  

62.0 

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 

  

62.01 

Комп'ютерне програмування 

72.21* 

72.22* 

72.40* 

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

72.10 

72.22* 

62.03 

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням 

72.30* 

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

30.02* 

72.22* 

72.60 

63 

Надання інформаційних послуг 

  

63.1 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали 

  

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

72.30* 

72.40* 

63.12 

Веб-портали 

72.40* 

63.9 

Надання інших інформаційних послуг 

  

63.91 

Діяльність інформаційних агентств 

92.40* 

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

74.87* 

K 

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

64 

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

  

64.1 

Грошове посередництво 

  

64.11 

Діяльність центрального банку 

65.11 

64.19 

Інші види грошового посередництва 

65.12 

64.2 

Діяльність холдингових компаній 

  

64.20 

Діяльність холдингових компаній 

65.23* 

74.15* 

64.3 

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 

  

64.30 

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 

65.23* 

64.9 

Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

  

64.91 

Фінансовий лізинг 

65.21 

64.92 

Інші види кредитування 

65.22* 

64.99 

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 

65.22* 

65.23* 

65 

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 

  

65.1 

Страхування 

  

65.11 

Страхування життя 

66.01* 

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

66.03* 

65.2 

Перестрахування 

  

65.20 

Перестрахування 

66.01* 

66.02* 

66.03* 

65.3 

Недержавне пенсійне забезпечення 

  

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

66.02* 

66 

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 

  

66.1 

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

  

66.11 

Управління фінансовими ринками 

67.11 

66.12 

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

67.12* 

67.13* 

66.19 

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

67.13* 

66.2 

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

  

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

67.20* 

66.22 

Діяльність страхових агентів і брокерів 

67.20* 

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

67.20* 

66.3 

Управління фондами 

  

66.30 

Управління фондами 

67.12* 

L 

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 

  

68 

Операції з нерухомим майном 

  

68.1 

Купівля та продаж власного нерухомого майна 

  

68.10 

Купівля та продаж власного нерухомого майна 

70.12 

68.2 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

  

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

70.20 

68.3 

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 

  

68.31 

Агентства нерухомості 

70.31 

68.32 

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 

70.32* 

M 

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

69 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 

  

69.1 

Діяльність у сфері права 

  

69.10 

Діяльність у сфері права 

74.11 

69.2 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

  

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

74.12 

70 

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 

  

70.1 

Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

  

70.10 

Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

74.15* 

70.2 

Консультування з питань керування 

  

70.21 

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 

74.14* 

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

05.01* 

74.14* 

71 

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 

  

71.1 

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 

  

71.11 

Діяльність у сфері архітектури 

74.20* 

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

74.20* 

71.2 

Технічні випробування та дослідження 

  

71.20 

Технічні випробування та дослідження 

74.30 

72 

Наукові дослідження та розробки 

  

72.1 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук 

  

72.11 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій 

73.10* 

72.19 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 

73.10* 

72.2 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 

  

72.20 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 

73.10* 

73.20* 

73 

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 

  

73.1 

Рекламна діяльність 

  

73.11 

Рекламні агентства 

74.40* 

73.12 

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 

74.40* 

73.2 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

  

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

74.13 

74 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність 

  

74.1 

Спеціалізована діяльність із дизайну 

  

74.10 

Спеціалізована діяльність із дизайну 

74.87* 

74.2 

Діяльність у сфері фотографії 

  

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

74.20* 

74.81 

92.40* 

74.3 

Надання послуг перекладу 

  

74.30 

Надання послуг перекладу 

74.85* 

74.9 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань 

  

74.90 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

63.40* 

74.14* 

74.20* 

74.60* 

74.87* 

75 

Ветеринарна діяльність 

  

75.0 

Ветеринарна діяльність 

  

75.00 

Ветеринарна діяльність 

85.20 

N 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  

77 

Оренда, прокат і лізинг 

  

77.1 

Надання в оренду автотранспортних засобів 

  

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

71.10 

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

71.21* 

77.2 

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

71.40* 

77.22 

Прокат відеозаписів і дисків 

71.40* 

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

71.40* 

77.3 

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 

  

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

71.31 

77.32 

Надання в оренду будівельних машин і устатковання 

71.32* 

77.33 

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери 

71.33 

77.34 

Надання в оренду водних транспортних засобів 

71.22 

77.35 

Надання в оренду повітряних транспортних засобів 

71.23 

77.39 

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 

71.21* 

71.32* 

71.34 

77.4 

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 

  

77.40 

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 

74.87* 

78 

Діяльність із працевлаштування 

  

78.1 

Діяльність агентств працевлаштування 

  

78.10 

Діяльність агентств працевлаштування 

74.50* 

92.72* 

78.2 

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

  

78.20 

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

74.50* 

78.3 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

  

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

74.50* 

79 

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 

  

79.1 

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 

  

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

63.30* 

79.12 

Діяльність туристичних операторів 

63.30* 

79.9 

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

  

79.90 

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

63.30* 

69.32* 

92.34* 

92.62* 

92.72* 

80 

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 

  

80.1 

Діяльність приватних охоронних служб 

  

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

74.60* 

80.2 

Обслуговування систем безпеки 

  

80.20 

Обслуговування систем безпеки 

45.31* 

74.60* 

80.3 

Проведення розслідувань 

  

80.30 

Проведення розслідувань 

74.60* 

81 

Обслуговування будинків і територій 

  

81.1 

Комплексне обслуговування об'єктів 

  

81.10 

Комплексне обслуговування об'єктів 

70.32* 

75.14* 

81.2 

Діяльність із прибирання 

  

81.21 

Загальне прибирання будинків 

74.70* 

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

74.70* 

81.29 

Інші види діяльності із прибирання 

74.70* 

90.03* 

81.3 

Надання ландшафтних послуг 

  

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

01.41* 

82 

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 

  

82.1 

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 

  

82.11 

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 

74.85* 

82.19 

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 

64.11* 

74.85* 

82.2 

Діяльність телефонних центрів 

  

82.20 

Діяльність телефонних центрів 

74.86 

82.3 

Організування конгресів і торговельних виставок 

  

82.30 

Організування конгресів і торговельних виставок 

74.87* 

82.9 

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

  

82.91 

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 

74.87* 

82.92 

Пакування 

74.82 

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

74.85* 

74.87* 

75.13* 

O 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

  

84 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 

  

84.1 

Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління 

  

84.11 

Державне управління загального характеру 

75.11 

75.14* 

84.12 

Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування 

75.12 

84.13 

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 

75.13* 

84.2 

Надання державних послуг суспільству в цілому 

  

84.21 

Міжнародна діяльність 

75.21* 

84.22 

Діяльність у сфері оборони 

75.22 

84.23 

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя 

75.23 

84.24 

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 

75.24 

84.25 

Діяльність пожежних служб 

75.25 

84.3 

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування 

  

84.30 

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування 

75.30 

P 

ОСВІТА 

  

85 

Освіта 

  

85.1 

Дошкільна освіта 

  

85.10 

Дошкільна освіта 

80.10* 

85.2 

Початкова освіта 

  

85.20 

Початкова освіта 

80.10* 

85.3 

Середня освіта 

  

85.31 

Загальна середня освіта 

80.21 

85.32 

Професійно-технічна освіта

63.22* 

63.23* 

80.22 

80.42* 

85.4 

Вища освіта 

  

85.41 

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу 

80.30* 

85.42 

Вища освіта 

80.30* 

85.5 

Інші види освіти 

  

85.51 

Освіта у сфері спорту та відпочинку 

80.42* 

92.62* 

93.05* 

85.52 

Освіта у сфері культури 

80.42* 

92.34* 

85.53 

Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів 

80.41 

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

80.42* 

85.6 

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

  

85.60 

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

74.14* 

Q 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

  

86 

Охорона здоров'я 

  

86.1 

Діяльність лікарняних закладів 

  

86.10 

Діяльність лікарняних закладів 

85.11* 

86.2 

Медична та стоматологічна практика 

  

86.21 

Загальна медична практика 

85.12* 

86.22 

Спеціалізована медична практика 

85.12* 

86.23 

Стоматологічна практика 

85.13* 

86.9 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

  

86.90 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

85.14* 

87 

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 

  

87.1 

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 

  

87.10 

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 

85.14* 

87.2 

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 

  

87.20 

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 

85.11* 

85.14* 

85.31* 

87.3 

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

  

87.30 

Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

85.14* 

85.31* 

87.9 

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 

  

87.90 

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 

85.31* 

88 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 

  

88.1 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

  

88.10 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

85.32* 

88.9 

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання 

  

88.91 

Денний догляд за дітьми 

85.32* 

88.99 

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. 

75.21* 

85.32* 

R 

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 

  

90 

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

  

90.0 

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

  

90.01 

Театральна та концертна діяльність 

92.31* 

92.34* 

90.02 

Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів 

92.31* 

92.32* 

92.34* 

90.03 

Індивідуальна мистецька діяльність 

92.31* 

92.40* 

90.04 

Функціювання театральних і концертних залів 

92.32* 

91 

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 

  

91.0 

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 

  

91.01 

Функціювання бібліотек і архівів 

75.14* 

92.51 

91.02 

Функціювання музеїв 

92.52* 

91.03 

Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури 

92.52* 

91.04 

Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників 

92.53 

92 

Організування азартних ігор 

  

92.0 

Організування азартних ігор 

  

92.00 

Організування азартних ігор 

92.71 

93 

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 

  

93.1 

Діяльність у сфері спорту 

  

93.11 

Функціювання спортивних споруд 

92.61 

92.62* 

93.12 

Діяльність спортивних клубів 

92.62* 

93.13 

Діяльність фітнес-центрів 

93.04* 

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

92.62* 

93.2 

Організування відпочинку та розваг 

  

93.21 

Функціювання атракціонів і тематичних парків 

92.33 

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

92.34* 

92.62* 

92.72* 

S 

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 

  

94 

Діяльність громадських організацій 

  

94.1 

Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій 

  

94.11 

Діяльність організацій промисловців і підприємців 

91.11 

94.12 

Діяльність професійних громадських організацій 

91.12 

94.2 

Діяльність професійних спілок 

  

94.20 

Діяльність професійних спілок 

91.20 

94.9 

Діяльність інших громадських організацій 

  

94.91 

Діяльність релігійних організацій 

91.31 

94.92 

Діяльність політичних організацій 

91.32 

94.99 

Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. 

01.50* 

91.33 

95 

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

95.1 

Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку 

  

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

72.50* 

95.12 

Ремонт обладнання зв'язку 

32.20* 

52.74* 

95.2 

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

52.72* 

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

29.32* 

52.72* 

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

52.71 

52.74* 

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

36.11* 

36.12* 

36.13* 

36.14* 

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

52.73 

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

17.40* 

36.30* 

52.74* 

96 

Надання інших індивідуальних послуг 

  

96.0 

Надання інших індивідуальних послуг 

  

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

93.01 

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

93.02 

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

93.03 

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

93.04* 

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

93.05* 

T 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 

  

97 

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 

  

97.0 

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 

  

97.00 

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 

95.00 

98 

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 

  

98.1 

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 

  

98.10 

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 

96.00 

98.2 

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 

  

98.20 

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 

97.00 

U 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ 

  

99 

Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

  

99.0 

Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

  

99.00 

Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

99.00 


 

Класифікатор видів економічної діяльності 2005

 

 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур
01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників
01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
01.21.0 Розведення великої рогатої худоби
01.22.0 Розведення овець, кіз, коней
01.23.0 Розведення свиней
01.24.0 Розведення птиці
01.25.0 Розведення інших тварин
01.30.0 Змішане сільське господарство
01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
01.42.0 Надання послуг у тваринництві
01.50.0 Мисливство
02.01.1 Лісівництво та лісозаготівлі
02.01.2 Одержання продукції лісового господарства
02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві
05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві
05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництві
 

Добувна промисловість

10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугілля
10.10.3 Агломерація кам'яного вугілля
10.20.1 Добування та збагачення лігніту
10.20.2 Агломерація лігніту
10.30.0 Добування та агломерація торфу
11.10.1 Добування нафти
11.10.2 Добування природного газу
11.10.4 Добування бітумінозних сланців та пісковику
11.20.0 Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу
12.00.0 Добування уранової та торієвої руд
13.10.0 Добування залізних руд
13.20.0 Добування руд кольорових металів
14.11.0 Добування декоративного та будівельного каменю
14.12.0 Добування вапняку, гіпсу та крейди
14.13.0 Добування глинистого сланцю
14.21.0 Добування піску та гравію
14.22.0 Добування глини та каоліну
14.30.0 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив
14.40.0 Добування та виробництво солі
14.50.0 Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань
 

Переробна промисловість

15.11.0 Виробництво м'яса
15.12.0 Виробництво м'яса свійської птиці та кролів
15.13.0 Виробництво м'ясних продуктів
15.20.0 Виробництво рибних продуктів
15.31.0 Перероблення та консервування картоплі
15.32.0 Виробництво фруктових та овочевих соків
15.33.0 Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань
15.41.0 Виробництво нерафінованих олії та жирів
15.42.0 Виробництво рафінованих олії та жирів
15.43.0 Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру
15.52.0 Виробництво морозива
15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
15.62.0 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
15.72.0 Виробництво готових кормів для домашніх тварин
15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
15.83.0 Виробництво цукру
15.84.0 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
15.85.0 Виробництво макаронних виробів
15.86.0 Виробництво чаю та кави
15.87.0 Виробництво прянощів та приправ
15.88.0 Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів
15.89.0 Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
15.92.0 Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів
15.93.0 Виробництво виноградних вин
15.94.0 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин
15.95.0 Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів
15.96.0 Виробництво пива
15.97.0 Виробництво солоду
15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
 

Виробництво тютюнових виробів

16.00.0 Виробництво тютюнових виробів
 

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

17.11.0 Прядіння бавовняних волокон
17.12.0 Кардне прядіння вовняних волокон
17.13.0 Камвольне прядіння вовняних волокон
17.14.0 Прядіння лляних волокон
17.15.0 Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон
17.16.0 Виробництво швацьких ниток
17.17.0 Підготовка та прядіння інших текстильних волокон
17.21.0 Виробництво бавовняних тканин
17.22.0 Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння
17.23.0 Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння
17.24.0 Виробництво шовкових тканин
17.25.0 Виробництво інших текстильних тканин
17.30.0 Оздоблення тканин та текстильних виробів
17.40.0 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
17.51.0 Виробництво килимів та килимових виробів
17.52.0 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
17.53.0 Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
17.54.0 Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань
17.60.0 Виробництво трикотажного полотна
17.71.0 Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
17.72.0 Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів
18.10.0 Виробництво одягу зі шкіри
18.21.0 Виробництво робочого одягу
18.22.0 Виробництво верхнього одягу
18.23.0 Виробництво спіднього одягу
18.24.0 Виробництво іншого одягу та аксесуарів
18.30.0 Виробництво хутра та виробів з хутра
19.10.0 Виробництво шкіри
19.20.0 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
19.30.0 Виробництво взуття
 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
20.20.0 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
20.40.0 Виробництво дерев'яної тари
20.51.0 Виробництво інших виробів з деревини
20.52.0 Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння
 

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

21.11.0 Виробництво паперової маси
21.12.0 Виробництво паперу та картону
21.21.0 Виробництво ґофрованого картону, паперової та картонної тари
21.22.0 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
21.23.0 Виробництво паперових канцелярських виробів
21.24.0 Виробництво шпалер
21.25.0 Виробництво інших виробів з паперу та картону
22.11.0 Видання книг
22.12.0 Видання газет
22.13.0 Видання журналів та періодичних публікацій
22.14.0 Видання звукозаписів
22.15.0 Інші види видавничої діяльності
22.21.0 Друкування газет
22.22.0 Інша поліграфічна діяльність
22.23.0 Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
22.24.0 Виготовлення друкованих форм
22.25.0 Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
22.31.0 Тиражування звукозаписів
22.32.0 Тиражування відеозаписів
22.33.0 Тиражування програмного забезпечення
 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

23.10.0  Виробництво коксу
23.20.0  Виробництво продуктів нафтоперероблення
23.30.0  Виробництво ядерних матеріалів
24.11.0  Виробництво промислових газів
24.12.0 Виробництво барвників та пігментів
24.13.0 Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції
24.14.0 Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
24.15.0 Виробництво добрив та азотних сполук
24.16.0 Виробництво пластмас у первинних формах
24.17.0 Виробництво синтетичного каучуку
24.20.0 Виробництво агрохімічної продукції
24.30.0 Виробництво лаків та фарб
24.41.0 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
24.42.0 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
24.51.0 Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування
24.52.0 Виробництво парфумерних та косметичних засобів
24.61.0 Виробництво вибухових речовин
24.62.0 Виробництво клею та желатину
24.63.0 Виробництво ефірних олій
24.64.0 Виробництво фотоматеріалів
24.65.0 Виробництво електронних носіїв даних
24.66.0 Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей
24.70.0 Виробництво штучних та синтетичних волокон
25.11.0 Виробництво ґумових шин, покришок та камер
25.12.0 Відновлення протектора ґумових шин та покришок
25.13.0 Виробництво інших ґумових виробів
25.21.0 Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас
25.22.0 Виробництво тари з пластмас
25.23.0 Виробництво будівельних виробів з пластмас
25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмас
26.11.0 Виробництво листового скла
26.12.0 Формування та оброблення листового скла
26.13.0 Виробництво ємностей зі скла
26.14.0 Виробництво скловолокна
26.15.0 Виробництво та оброблення інших скляних виробів
26.21.0 Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
26.22.0 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
26.23.0 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
26.24.0 Виробництво інших технічних керамічних виробів
26.25.0 Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.
26.26.0 Виробництво вогнетривких керамічних виробів
26.30.0 Виробництво керамічних плиток та плит
26.40.0 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
26.51.0 Виробництво цементу
26.52.0 Виробництво вапна
26.53.0 Виробництво гіпсових сумішей
26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва
26.62.0 Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
26.63.0 Виробництво готових для використання бетонних сумішей
26.64.0 Виробництво сухих будівельних сумішей
26.65.0 Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу
26.66.0 Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
26.70.0 Оброблення декоративного та будівельного каменю
26.81.0 Виробництво абразивних виробів
26.82.0 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.
 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
27.21.0 Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну
27.22.0 Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі
27.31.0 Холодне волочіння
27.32.0 Холодний прокат штаби
27.33.0 Холодне штампування та гнуття
27.34.0 Виробництво дроту
27.41.0 Виробництво дорогоцінних металів
27.42.0 Виробництво алюмінію
27.43.0 Виробництво свинцю, цинку та олова
27.44.0 Виробництво міді
27.45.0 Виробництво інших кольорових металів
27.51.0 Лиття чавуну
27.52.0 Лиття сталі
27.53.0 Лиття легких кольорових металів
27.54.0 Лиття інших кольорових металів
28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій
28.12.0 Виробництво будівельних металевих виробів
28.21.0 Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів
28.22.0 Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення
28.30.0 Виробництво парових котлів
28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
28.51.0 Оброблення та нанесення покриттів на метали
28.52.0 Загальні механічні операції
28.61.0 Виробництво ножових виробів
28.62.0 Виробництво інструментів
28.63.0 Виробництво замків
28.71.0 Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей
28.72.0 Виробництво паковань з легких металів
28.73.0 Виробництво виробів з дроту
28.74.0 Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин
28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів
 

Виробництво машин та устаткування

29.11.1 Виробництво двигунів та турбін
29.11.3 Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін
29.11.4 Монтаж двигунів та турбін
29.12.1 Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем
29.12.2 Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем
29.12.3 Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем
29.13.0 Виробництво кранів і клапанів
29.14.0 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів
29.21.0 Виробництво печей та пічних пальників
29.22.1 Виробництва підіймально-транспортного устаткування
29.22.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування
29.23.0 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
29.24.1 Виробництво інших машин та устаткування загального призначення
29.24.3 Монтаж інших машин та устаткування загального призначення
29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення
29.31.0 Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
29.32.1 Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства
29.32.4 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства
29.41.0 Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів
29.42.0 Виробництво верстатів для оброблення металу
29.43.1 Виробництво інших верстатів
29.43.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів
29.51.1 Виробництво машин та устаткування для металургії
29.51.2 Монтаж машин та устаткування для металургії
29.51.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії
29.52.1 Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
29.52.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
29.52.4 Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
29.53.1 Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів
29.53.2 Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів
29.53.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів
29.54.1 Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
29.54.2 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
29.55.1 Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону
29.55.2 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та картону
29.56.1 Виробництво машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.
29.56.5 Монтаж машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.
29.56.6 Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.
29.60.0 Виробництво зброї та боєприпасів
29.71.0 Виробництво електричних побутових приладів
29.72.0 Виробництво неелектричних побутових приладів
  Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування
30.01.1 Виробництво офісного устаткування
30.01.2 Монтаж та установлення офісного устаткування
30.02.1 Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації
30.02.2 Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації
31.10.1 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
31.10.2 Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів
31.10.3 Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів
31.20.1 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
31.20.2 Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури
31.20.3 Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури
31.30.0 Виробництво ізольованого проводу та кабелю
31.40.0 Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)
31.50.0 Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
31.61.0 Виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів
31.62.1 Виробництво іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
31.62.3 Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
31.62.4 Монтаж іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
32.10.0 Виробництво електро- та радіо компонентів
32.20.1 Виробництво передавальної апаратури
32.20.2 Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури
32.20.3 Монтаж передавальної апаратури
32.30.1 Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
32.30.2 Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
32.30.3 Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
33.10.1 Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань
33.10.2 Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань
33.10.3 Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань
33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальних приладів
33.20.2 Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів
33.20.3 Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів
33.30.0 Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами
33.40.0 Виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування
33.50.0 Виробництво годинників
  Виробництво транспортних засобів та устаткування
34.10.0 Виробництво автомобілів
34.20.0 Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів
34.30.0 Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів
35.11.0 Будування та ремонт суден
35.12.0 Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден
35.20.1 Виробництво залізничного рухомого складу
35.20.2 Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу
35.30.0 Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
35.41.0 Виробництво мотоциклів
35.42.0 Виробництво велосипедів
35.43.0 Виробництво інвалідних колясок
35.50.0 Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.
 

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

36.11.0 Виробництво меблів для сидіння
36.12.0 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
36.13.0 Виробництво кухонних меблів
36.14.0 Виробництво інших меблів
36.15.0 Виробництво матраців
36.21.0 Виробництво монет та медалей
36.22.0 Виробництво ювелірних виробів
36.30.1 Виробництво музичних інструментів
36.30.2 Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів
36.40.0 Виробництво спортивних товарів
36.50.0 Виробництво ігор та іграшок
36.61.0 Виробництво біжутерії
36.62.0 Виробництво мітел та щіток
36.63.0 Виробництво іншої продукції, н. в. і. г.
37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту
37.20.0 Оброблення неметалевих відходів та брухту
 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

40.11.0 Виробництво електроенергії
40.12.0 Передача електроенергії
40.13.0 Розподілення та постачання електроенергії
40.21.0 Виробництво газу
40.22.0 Розподілення та постачання газу
40.30.0 Постачання пари та гарячої води
41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води
 

Будівництво

45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
45.12.0 Розвідувальне буріння
45.21.1 Будівництво будівель
45.21.2 Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену
45.21.3 Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
45.21.4 Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
45.21.5 Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості
45.21.6 Будівництво інших споруд
45.21.7 Монтаж та встановлення збірних конструкцій
45.22.0 Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
45.23.0 Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
45.24.0 Будівництво водних споруд
45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи
45.25.4 Монтаж металевих конструкцій
45.31.0 Електромонтажні роботи
45.32.0 Ізоляційні роботи
45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи
45.33.3 Газопровідні роботи
45.34.0 Інші монтажні роботи
45.41.0 Штукатурні роботи
45.42.0 Столярні та теслярські роботи
45.43.0 Покриття підлог та облицювання стін
45.44.0 Малярні роботи та скління
45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва
45.50.0 Оренда будівельної техніки з оператором
 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

50.10.1 Оптова торгівля автомобілями
50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями
50.10.3 Посередництво в торгівлі автомобілями
50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям
50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям
50.30.3 Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям
50.40.1 Оптова торгівля мотоциклами
50.40.2 Роздрібна торгівля мотоциклами
50.40.3 Посередництво в торгівлі мотоциклами
50.40.4 Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів
50.50.0 Роздрібна торгівля пальним
51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
51.12.0 Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами
51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
51.14.0 Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами
51.16.0 Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами
51.17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин
51.22.0 Оптова торгівля квітами та іншими рослинами
51.23.0 Оптова торгівля живими тваринами
51.24.0 Оптова торгівля шкурами та шкірою
51.25.0 Оптова торгівля необробленим тютюном
51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами
51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами
51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами
51.34.0 Оптова торгівля напоями
51.35.0 Оптова торгівля тютюновими виробами
51.36.0 Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами
51.37.0 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування
51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
51.41.0 Оптова торгівля текстильними товарами
51.42.1 Оптова торгівля одягом
51.42.3 Оптова торгівля взуттям
51.42.4 Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу
51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами
51.43.2 Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису
51.44.0 Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення
51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами
51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
51.47.1 Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами
51.47.2  Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям
51.47.9  Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.
51.51.0  Оптова торгівля паливом
51.52.1 Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них
51.52.4 Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами
51.53.1 Оптова торгівля деревиною
51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами
51.53.3 Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням
51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням
51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами
51.56.0 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом
51.81.0 Оптова торгівля верстатами
51.82.0 Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
51.83.0  Оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
51.84.0  Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням
51.85.0 Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням
51.86.  Оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням
51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням
51.88.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
51.90.0 Інші види оптової торгівлі
 

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю
52.22.0 Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами
52.23.0 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами
52.24.0 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами
52.25.0 Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями
52.26.0 Роздрібна торгівля тютюновими виробами
52.27.1 Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями
52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами
52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
52.32.0 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами
52.42.0 Роздрібна торгівля одягом
52.43.0 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами
52.44.1 Роздрібна торгівля меблями
52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому
52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою
52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами
52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням
52.48.2 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами
52.48.3 Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням
52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.
52.50.0 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
52.61.0 Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі
52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.
 

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

52.71.1 Ремонт взуття
52.71.2 Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів
52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури
52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів
52.73.1 Ремонт годинників
52.73.2 Ремонт ювелірних виробів
52.74.1 Ремонт і перероблення одягу
52.74.9 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
 

Діяльність готелів та ресторанів

55.10.0 Діяльність готелів
55.21.0 Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами
55.22.0 Надання місць кемпінгами
55.23.0 Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.
55.30.1 Діяльність ресторанів
55.30.2 Діяльність кафе
55.40.0 Діяльність барів
55.51.0 Діяльність їдалень
55.52.0 Послуги з постачання готової їжі
 

Діяльність транспорту та зв'язку

60.10.1 Діяльність пасажирського залізничного транспорту
60.10.2 Діяльність вантажного залізничного транспорту
60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту
60.21.2 Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг
60.22.0 Діяльність таксі
60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
60.30.1 Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами
60.30.2 Транспортування газу трубопроводами
60.30.9 Транспортування іншої продукції трубопроводами
61.10.1 Діяльність морського пасажирського транспорту
61.10.2 Діяльність морського вантажного транспорту
61.20.1 Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту
61.20.2 Діяльність вантажного річкового транспорту
62.10.1 Авіаційні регулярні пасажирські перевезення
62.10.2 Авіаційні регулярні вантажні перевезення
62.20.1 Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення
62.20.2 Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення
62.30.0 Діяльність космічного транспорту
63.11.0 Транспортного оброблення вантажів
63.12.0 Складське господарство
63.21.1 Функціонування інфраструктури залізничного транспорту
63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту
63.22.0 Функціонування інфраструктури водного транспорту
63.23.0 Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
63.30.0 Послуги з організації подорожувань
63.40.0 Організація перевезення вантажів
64.11.0 Діяльність національної пошти
64.12.0 Кур'єрська діяльність
64.20.0 Діяльність зв'язку
 

Фінансова діяльність

65.11.0 Діяльність центрального банку
65.12.0 Інше грошове посередництво
65.21.0 Фінансовий лізинг
65.22.0 Надання кредитів
65.23.0 Інше фінансове посередництво
66.01.0 Страхування життя та накопичення
66.02.0 Недержавне пенсійне забезпечення
66.03.0 Інші послуги у сфері страхування
67.11.0 Управління фінансовими ринками
67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями
67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
70.31.0 Діяльність агентств нерухомості
70.32.0 Управління нерухомим майном
71.10.0 Оренда автомобілів
71.21.0 Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування
71.22.0 Оренда водних транспортних засобів та устаткування
71.23.0 Оренда повітряних транспортних засобів та устаткування
71.31.0 Оренда сільськогосподарських машин та устаткування
71.32.0 Оренда будівельних машин та устаткування
71.33.0 Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку
71.34.0 Оренда інших машин та устаткування
71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
72.10.0 Консультування з питань інформатизації
72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення
72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
72.30.0 Оброблення даних
72.40.0 Діяльність, пов'язана з банками даних
72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
72.50.2 Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки
72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації
 

Дослідження і розробки

73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук
73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук
73.20.1 Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук
73.20.2 Дослідження і розробки в галузі суспільних наук
74.11.1 Адвокатська діяльність
74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність
74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки
74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління
74.15.0 Управління підприємствами
74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу
74.20.2 Діяльність у сфері геології та геологорозвідування
74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
74.30.0 Технічні випробування та дослідження
74.40.0 Рекламна діяльність
74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом
74.60.0 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів
74.81.0 Діяльність у сфері фотографії
74.82.0 Пакування
74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу
74.86.0 Діяльність телефонних центрів
74.87.0 Надання інших комерційних послуг
 

Державне управління

75.11.1 Управління загального характеру на державному рівні
75.11.2 Управління на рівні державної автономії
75.11.3 Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя
75.11.4 Управління на рівні районів, міст, районів у містах
75.11.5 Управління на рівні сіл та селищ
75.11.6 Управління у сферах фінансової та податкової діяльності
75.11.7 Діяльність у сфері статистики та соціології
75.12.0 Управління в соціальній сфері
75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
75.14.0 Допоміжна діяльність у сфері державного управління
75.21.0 Міжнародна діяльність
75.22.0 Діяльність у сфері оборони
75.23.0 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
75.24.1 Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки
75.24.2 Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях
75.25.0 Діяльність з пожежної охорони
75.30.0 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
 

Освіта

80.10.1 Дошкільна освіта
80.10.2 Початкова освіта
80.21.1 Загальна середня освіта
80.21.3 Позашкільна освіта
80.22.0 Професійно-технічна освіта
80.30.0 Вища освіта
80.41.0 Школи підготування водіїв транспортних засобів
80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти
 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

85.11.1 Діяльність лікарняних закладів
85.11.2 Охорона материнства та дитинства
85.11.3 Діяльність санаторно-курортних закладів
85.12.0 Медична практика
85.13.0 Стоматологічна практика
85.14.0 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини
85.20.0 Ветеринарна діяльність
85.31.0 Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання
85.32.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
85.32.5 Благодійна діяльність
 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

90.01.0 Збирання і оброблення стічних вод
90.02.0 Збирання та знищення інших відходів
90.03.0 Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності
91.11.0 Діяльність організацій промисловців та підприємців
91.12.0 Діяльність професійних організацій
91.20.0 Діяльність професійних спілок
91.31.0 Діяльність релігійних організацій
91.32.0 Діяльність політичних організацій
91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.
92.11.0 Виробництво фільмів
92.12.0 Розповсюдження фільмів
92.13.0 Демонстрація кінофільмів
92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
92.31.1 Театральна та інша мистецька діяльність
92.31.2 Реставраційна діяльність
92.32.0 Діяльність концертних та театральних залів
92.33.0 Діяльність ярмарок та атракціонів
92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність
92.40.0 Діяльність інформаційних агентств
92.51.1 Діяльність бібліотек
92.51.2 Діяльність   архівів
92.52.0 Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель
92.53.0 Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників
92.61.0 Діяльність спортивних об'єктів
92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту
92.71.0 Діяльність з організації азартних ігор
92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності
93.01.1 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
93.01.2 Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси
93.03.0 Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг
93.04.0 Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг
 

Діяльність домашніх господарств

95.00.0 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
96.00.0 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
97.00.0 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
 

Діяльність екстериторіальних організацій

99.00.0 Діяльність екстериторіальних організацій